Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op [21 februari 2024]

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de diensten aangeboden door [Bedrijfsnaam] (“wij”, “ons” of “onze”) via onze website.

Door gebruik te maken van onze website en diensten, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

1. Diensten

Wij bieden [beschrijving van de aangeboden diensten]. Deze diensten worden geleverd volgens de specificaties en beschrijvingen zoals vermeld op onze website.

2. Gebruik van de diensten

U stemt ermee in onze diensten uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of de werking van onze website verstoort.

3. Registratie

Sommige van onze diensten vereisen mogelijk registratie. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en om uw accountgegevens regelmatig bij te werken.

4. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en software, is eigendom van ons of onze licentiegevers en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

5. Betalingen

Voor bepaalde diensten kunnen kosten van toepassing zijn. U stemt ermee in om alle kosten te betalen die aan u worden doorberekend voor het gebruik van onze diensten.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

7. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

8. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

9. Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [contactgegevens].

Scroll naar boven